Skip to main content

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar

Sayı | 43 – 2022

Şubat 1, 2014 in Sayı 22 | Şubat 2014

“Biz Büyük Bir Aileyiz” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kamu Spotları

Bu yazıda, kamu spotlarının eğitici misyonu ve taşıdığı propaganda gücü bağlamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın son dönemdeki kamu spotlarının incelemesi ve özellikle 2011’de Bakanlığın adının değişmesininin ardından farklılaşan politikalarla…
Devamını Okuyun
Ekim 8, 2020 in Sayı 41 | Sonbahar 2020

Merhaba

Aylardır süren Covid-19 salgını ile birlikte hayatlarımız radikal bir şekilde değişirken, bu değişimin ismi “yeni normal” olarak konuldu. Fakat eski normalin eril şiddeti yeni normalde de artarak devam etti. Pınar…
Devamını Okuyun
Ekim 4, 2016 in Sayı 30 | Ekim 2016

“Bir Bakım Manifestosu”na Doğru: Jennifer Nedelsky ile “İyi Yaşam” Üzerine

Röportajda feminist kuramcı Jennifer Nedelsky ile son kitabı “A Care Manifesto: (Part) Time For All” (Bir Bakım Manifestosu: Herkes için (Yarı) Zamanlı İş) üzerine konuştuk. Nedelsky kitabında istihdam üzerine yapılan…
Devamını Okuyun
Şubat 28, 2007 in Sayı 02 | Şubat 2007

2007 Türkiye’sinde Ermeni Kadın Olmak…

Feminist Yaklaşımlar’ın talebini geri çevirmeyerek Ermeni kadınlar olarak deneyim ve düşüncelerini güncel değerlendirmeler eşliğinde dergi okurlarıyla paylaşmak üzere bir araya gelen Ermeni kadın arkadaşlarımıza ve buluşma için mekân sağlayan Aras…
Devamını Okuyun
Ekim 27, 2008 in Sayı 06 | Ekim 2008

Tanrı’nın Evindeki Orospular

“Tanrı’nın Evindeki Orospular”, İngiliz Fahişeler Kolektifi’nin 1982’de polisin fahişe kadınlara yönelik ırkçı ve cinsiyetçi baskılarına dikkat çekmek üzere yaptığı kilise işgali eylemini anlatıyor. Bu eylem sürecinin bir öznesi olan Selma…
Devamını Okuyun
Ekim 17, 2012 in Sayı 18 | Ekim 2012

Ulusaşırı Feminizmler ve Pratikler Üzerine

Toronto’da feminizm, feminist pratik ve bilgi üretiminin (coğrafi) siyaseti üzerine tartışmalar yürüten bir grup doktora öğrencisi olarak Richa Nagar’ın yürüttüğü akademik ve siyasi çalışmalar bizi oldukça heyecanlandırmıştı. 2011 yılının Şubat…
Devamını Okuyun
Ekim 28, 2006 in Sayı 01 | 2006

Ortadoğu’nun Savaş Kuşağındaki Kadınlar: Bölünmüş Dayanışmalar ve Dağılmış Direnişler

Shahrzad Mojab'ın, "Ortadoğu'nun Savaş Kuşağındaki Kadınlar: Bölünmüş Dayanışmalar ve Dağılmış Direnişler" adlı makalesi, ataerkil projeler olarak tanımlanan savaş ve militarizm süreçlerinin, emperyalizm bağlamında nasıl ele alınabileceğini irdeliyor. Ortadoğu'da, ataerki, militarizm…
Devamını Okuyun
Mayıs 4, 2023 in Sayı 43 | 2022

Krizi Çözmek mi Dediniz? Yeşil Yeni Düzen, Küçülme ve Dayanışma Ekonomisi: Ekofeminist Bir Ekonomik Yaklaşımdan Kapitalist Büyüme Ekonomisine Alternatifler

Christine Bauhardt Çeviren: Öykü Tümer Bu makale kapitalist büyüme ekonomisine karşı sunulan alternatif yaklaşımlar olarak adlandırılan üç yaklaşım hakkındadır: Yeşil Yeni Düzen, Küçülme ve Dayanışma Ekonomisi. Ekofeminist ekonominin bu üç…
Devamını Okuyun
Mayıs 4, 2023 in Sayı 43 | 2022

Etkilerin Ötesine Geçmek “Toplumsal Cinsiyet ve İklim Değişikliği” Sorunu İçin Oluşturulabilecek Farklı Yanıtlar

Çeviren: Ayten Sönmez Sherilyn MacGregor, bu makalesinde iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet ilişkisine dair sorulara indirgeyici ve kadınları kurbanlar olarak konumlandıran basit yanıtların ötesinde daha derinlikli yanıtlar oluşturmayı hedefliyor. Feminist…
Devamını Okuyun
Ekim 27, 2008 in Sayı 06 | Ekim 2008

Kadın Destanı Olur Mu?

Jale Parla’nın 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü’nin daveti üzerine verdiği tebliğin kısaltılmamış versiyonu olan bu yazı başlığındaki soruyu temel alarak hem feminist edebiyat eleştirisi yapıyor hem…
Devamını Okuyun

Yazarlar

Tüm Yazarlar
[rev_slider slidertitle=”arsivall” alias=”arsiv-1″]