Skip to main content
Category

Sayı 19 | Şubat 2013

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, 4 ayda bir çıkan elektronik bir dergidir.

Merhaba

Yazar: Sayı 19 | Şubat 2013 No Comments

2013’ün 8 Mart arifesinde sizlere 19. sayımızla “Merhaba” diyoruz. Bu sayımızı yayına hazırladığımız günlerde, Feminist Yaklaşımlar kadrosu olarak sadece dergimizi değil aynı zamanda başka bir yayını da Türkiyeli okurla paylaşmanın heyecanını yaşadık. Akademik özgürlük, sekülarizm ve akademik bir disiplin olarak tarih üzerine yazdığı çeşitli makalelerine dergimizin önceki sayılarında yer verdiğimiz feminist yazar, entelektüel ve aktivist tarihçi Joan W. Scott’un dergimizde daha önce yayımlanmış iki makalesi ile Türkiye’de ilk defa yayımlanan bazı makalelerinden oluşan Feminist Tarihinin Peşinde adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Bu kitabı yayına hazırlama süreci bizim için sadece bir derleme süreci değil aynı zamanda bir öğrenme ve hatırlama süreci de oldu. Yalnızca feminist tarihçiliğe ya da feminizm tarihçiliğine dair bir kavrayış değildi edindiğimiz; verili kabul ettiğimiz ya da sırasında sorgulamayı unuttuğumuz kavram, kuram ve inceleme yöntemlerini tekrar gözden geçirme fırsatımız oldu. Umuyoruz ki Feminist Tarihinin Peşinde, Türkiye’deki feminist çevreler ve feminist çalışmalarla ilgilenen kesimler için de faydalı ve heyecan verici olur.

Devamını Okuyun

Yaşam, Ölüm ve Yeniden Doğuş: Batı Sidney ve San Francisco’da Kadın Eşcinselliği ve İslam Öğretiminin Zorlukları

Yazar: Sayı 19 | Şubat 2013 No Comments

Samar Habib bu makalede 2008 yılında Batı Sidney Üniversitesi’nde ve 2011 yılında San Francisco State Üniversitesi’nde verdiği ‘Arap ve İslam Edebiyatında Kadınlar’ adlı dersin sınıf içi ve sınıf dışı yansımalarını ve derse dair değerlendirmeleri aktarmaktadır. Makalede, İslam ve eşcinsellik konusunun yan yana geldiğinde, akademinin böylesi bir tartışmaya dair tutumu, akademik özgürlük mefhumu etrafında bir tartışma konusu olarak  ele alınmaktadır. 

Başlamadan önce, bu makaleyi yazarken karşılaştığım muazzam güçlüklerle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Kafamda bir mezarlar dizini oluşturan kurumsal ve toplumsal haksızlıkları açık seçik tüm detayları ile yeniden değerlendirmek hiç kolay olmadı. Bu makalede herhangi bir yargılama yapmaktan kaçındım. Olayları belgelendirildikleri gibi ve bazen benim hatırladığım şekilde, inançlarım doğrultusunda hiçbir kapsamlı yorum eklemeksizin anlatmayı tercih ettim. Ayrıca bu makalede, kültürel ve coğrafi olarak benzeşmeyen iki ayrı kurumda verdiğim ve deneyim sahibi olduğum Arap ve/veya Müslüman dünyasında eşcinsellik(ağırlıklı olarak kadın) başlığıyla içeriği sınırlandırmayı tercih ettim. Öncelikle bu malzemenin ilk sunulduğu yer olan Avustralya Batı Sidney Üniversitesi’neodaklanalım.

‘Arap ve İslam Edebiyatında Kadınlar’ adlı dersi 2008 yılında BatıSidney Üniversitesi’nde verdim ve 2011 yılında San Francisco State Üniversitesi’nde biraz daha eşcinsellik-yoğun bir biçimini ‘Arap ve Müslüman Topluluklarda Toplumsal Cinsiyet ve Modernite’ adı altında anlattım. Dersin ilk sunumundafazlasıyla yapay tartışmalara sebep olanmateryallerinçeşitliliğinedersin ikinci sunumu için çok daha fazla önem verdim.Şöyle ki, dersin müfradatını sansürlemek ve eşcinsellikle ilgili malzemeleri elemek yerine bu malzemeleri daha da genişleterek San Francisco’da daha bütünlüklü bir ders içeriği hazırladım.

Devamını Okuyun

Feminist İttifak Çalışmasında Hikaye Anlatımı ve Ortak Yazarlık: Bir Yolculuk Üzerine Düşünceler

Yazar: Sayı 19 | Şubat 2013 No Comments

Eğer tüm yazın temel olarak anlamların ve metinlerin üretimine bağlıysa, o zaman akademinin ve aktivizmin sınırlarını bulanıklaştıran feminist araştırma da, belirli amaçlar için deneyimi harekete geçirme politikası ile emek hakkında olmak zorundadır. Ortak yazarlık hikâyeleri, toplumsal şiddet üreten güç ilişkilerine karşı yazmak ve kendi vizyonlarını ve toplumsal değişim etiğini tahayyül etmek ve gerçekleştirmek için deneyimi harekete geçiren sınır aşırı ittifak halinde çalışan feministlerin en önemli aracıdır. Böylesi bir çalışma kimlik, temsil ve siyasi tahayyülün olduğu kadar bir meselenin içine girmekle ve uzmanlıkla bağlantılı varsayımların ve olasılıkların yeniden düşünülmesinin karmaşıklığı ile ciddi biçimde haşırneşir olmayı gerektirir. Bu makale toplumsal, coğrafi ve kurumsal sınırları aşan hikâye anlatımının bir yandan şiddet ve toplumsal değişim mücadeleleri sorunlarına dair eleştirel sorumluluğun nasıl geliştirileceğine kafa yorarken bir yandan da akademi içinde ve dışındaki baskın söylemleri ve yöntemleri sorunsallaştırmak için Hindistan’da aktivistlerle ve ABD’de ortak yazarlık yapan akademisyenlerle sürdürülen 16 yıllık ortaklıktan yararlanmaktadır. Bu makale, ittifak çalışması üzerinden ortak yazarlıkla ilgili beş “hakikat” önererek, entelektüel alanları harekete geçirecek bir araç olarak, –ittifak içinde bir araya gelen farklı lokasyonlardan çok sayıda hikâyenin birbiriyle konuşabildiği ve daha incelikli eleştirelere yelken açabildiği– ortak yazarlıkla ilişkili emek süreci, varsayımlar ve riskler üzerine kafa yormaktadır.

Devamını Okuyun

Feminist Tarihin Peşinde Kitabına Önsöz…

Yazar: Sayı 19 | Şubat 2013 No Comments

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar dergisi çalışma grubu olarak ilk araştırma-inceleme kitabımız olan Feminist Tarihin Peşinde’yi Ocak 2013’te yayımladık.Feminist tarih meselesini hem kurumsal hem de kuramsal boyutlarıyla ele alan kitap, Joan W. Scott'un altı makalesinden oluşuyor. Yayımlanma tarihleri itibariyle geniş bir zaman dilimine yayılan bu makaleler, Joan W. Scott'un kendisinin de bir parçası olduğu kadın hareketinin çeyrek asırlık yolculuğuna mercek tutuyor. Makaleler temel olarak, toplumsal cinsiyeti basit bir şekilde kadınlar ve erkekler arasındaki sabit farklılıklar olarak ele almak yerine, bu kavramı, cinsiyet kimlikleri arasında kurulan hiyerarşileri anlamak ve bu hiyerarşilerin yaşadığımız toplumdaki diğer hiyerarşi biçimleriyle nasıl ilişkilendiğini gözlemlemek üzere kullanılabilecek bir kategori olarak tartışıyor. Aynı zamanda bizleri de hem feminist hareketin hem de genel olarak tarihin dayandığı temellerden biri olan deneyim kavramına objektif bir veri olarak yaklaşmak yerine, onun ne zaman ve nasıl kurulduğunu, hangi şekillerde işlerlik kazandığını sorgulamaya ve bunların tümünün siyasetle nasıl kenetlenmiş olduğuna bakmaya çağırıyor. Dergimizin bu sayısında, Joan W. Scott’un kitaba önsöz olarak yazdığı bölümü sizlerle paylaşıyoruz.

Devamını Okuyun

Pınar’ın Davası: Onlar Kötülükte, Biz Mücadelede Israrlı

Yazar: Sayı 19 | Şubat 2013 No Comments

Kötülükte böyle ısrar, kinde böyle sebat görülmedi. Mantığın iflas ettiği yerdeyim. Birlikte çalışmaya, üretmeye, yaratmaya, sevmeye ve gülmeye alışkın olduğumuz arkadaşımız sosyolog-yazar Pınar Selek’i on beş yıldır zorla katil ilan etmeye çalışıyorlar. Hem de ne gayret… Bu genç kadını yok etmek için adeta her yol mübah. Ve her şey hep gözümüzün önünde, bu bitmek bilmez şimdiki zamanda yaşanıp duruyor. 

Devamını Okuyun

Feminist Bir Bakış Açısından Barış Süreci

Yazar: Sayı 19 | Şubat 2013 No Comments

Ocak ayının başından beri Türkiye’de Kürt sorununda yeni bir sürece girildi. Hükümetin silahları bırakmaya yönelik olarak tariflediği ve şimdiye dek tanıklık ettiğimiz görüşmelerden farklı olarak bolca reklam ve halkla ilişkiler çalışması eşliğinde yürüttüğü bu süreç Kürtler ve Türkiye’nin diğer demokratik güçleri tarafından şüpheyle karşılanıyor. Bunda, daha önce yaşanmış deneyimler ve devletin görüşmelere rağmen tutuklamalar, yasaklamalar ve bombalamalara devam etmesi rol oynuyor. Ayrıca sürecin şeffaf ve katılımcı olmaması, resmileşmemesi ve dünyadaki diğer tüm barış süreçlerinden farklı olarak gözlemci ya da arabulucu gibi kolaylaştırıcı ve görüşenlerin eşitlenmesini sağlayıcı kurumsallaşmalara gidilmemesi de sürecin sürdürülebilirliği konusunda kaygı yaratıyor. Bu yazıda sürecin kadınlar açısından bakıldığında ne ifade ettiğine dair bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. 

Devamını Okuyun

Sanat, Aktivizm ve Feminizm Üzerine

Yazar: Sayı 19 | Şubat 2013 No Comments

1980 yılında İzmir’de doğan Zeyno Pekünlü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Sanatta yeterliliğini de aynı bölümde tamamlayan Pekünlü daha sonra University of Barcelona’da Sanatsal Üretim ve Araştırma alanında da yüksek lisans derecesi aldı. Zeyno  Pekünlü şimdi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi. “Beni Osman Öldürdü” adlı sergisi 11 Aralık 2012-19 Ocak 2013 tarihleri arasında gerçekleşen sanatçı 2009 yılında İstiklal Marşı’nı yapıbozuma uğratarak çeşitli görsellerle birleştirdiği “Çiftdüşün 1” adlı eseriyle İspanya’da Valls Bienali’nde ödüle layık görüldü. Zeyno Pekünlü işlerinde toplumsal cinsiyet, milliyetçilik, milli semboller, ulusu inşa eden değerler gibi konuları sorunsallaştırıyor. “Artistryourself” oyunu, “Balkan Shadows”, “Text Book For Knowledge of Life” sanatçının işlerinden bazıları.[i] Zeyno Pekünlü’yle “Beni Osman Öldürdü” sergisi, feminizm, sanat ve aktivizm arasındaki ilişki üzerine sohbet ettik.

 


[i] Zeyno Pekünlü’nün çalışmaları http://zeynopekunlu.blogspot.com’dan  takip edilebilir. 

Devamını Okuyun