Skip to main content

Hakkımızda

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar elektronik, hakemli bir dergidir. Dergi, yayına başladığı 2006 yılından 2017 yılına kadar yılda üç kez, 2017-2022 yılları arasında ise yılda iki kez yayımlanmıştır. 2022 itibariyle yılda bir kez yayımlanmaktadır.

Feminist Yaklaşımlar, toplumsal hiyerarşileri feminist bir bakış açısından ele alır ve böylece cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı hedefler. Yayın politikası gereği kültürlerin ve kimliklerin çeşitliliğini gözeten; anti-militarist ve demokratik bir çizgiyi benimseyen Feminist Yaklaşımlar feminist aktivizm ile feminist teorinin buluşabileceği bir zemin oluşturmayı amaçlar. Bu doğrultuda, format konusunda sınırlandırmaya gitmez; tersine, dergimize katkı sunanların farklı alanlardaki becerilerini dikkate alarak çeşitli ifade biçimlerinin (makale, söyleşi, öykü, şiir, karikatür, güncel değerlendirmeler, vb.) geliştirilmesini destekler.

Toplumsal cinsiyet gündemlerini dikkate alarak oluşturulan dergi çerçevesi, yayın kurulu, dergi çalışma grubu ve danışma kurulu arasındaki görüş alışverişiyle şekillenir. Materyallerin yayınlanmasına yayın kurulunun ve hakemlerin onayının ardından karar verilir. Dergide, feminist inisiyatifin öncelikli bir konumda bulunması anlamında kadınlar ve LGBTQ bireyler lehine pozitif ayrımcılık uygulanarak bu gruplar tarafından yazılmış metinlere öncelik verilir.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

– Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar dergisi ve yazar ismi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
– Dergide yer alan yazılardan yazarlar sorumludur.
– Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.
– Tüm hakları saklıdır. Derginin hiçbir bölümü Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar dergisi Yayın Kurulu’nun izni olmadan, ticari veya başka amaçla hiçbir elektronik veya mekanik formatta ve araçla (fotokopi, kayıt, bilgi depolama vb.) çoğaltılamaz.

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar
Yılda bir Yayımlanır-Yerel Yayın
ISSN: 1307-0932

Boğaziçi Gösteri Sanatları Organizasyon Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri Ticaret LTD.ŞTİ
Adına Sahibi

Ülker Uncu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Özlem Aslan

Yayın Kurulu
Ayça Günaydın
Fahriye Dinçer
Özlem Aslan
Zeynep Kutluata

Çalışma Grubu
Ayten Sönmez
Büşra Üner
Esra Aşan
Öykü Tümer
Seda Saluk

Gecmiş Yayın Kurulu Üyeleri
Derya Demirler
Seda Saluk

Geçmiş Çalışma Grubu Üyeleri
Burcu Tokat
Canan Tanır
Güliz Türkoğlu
Saadet Saral
Şebnem Keniş
Ronay Bakan
Uğur Demirci

Tashih
Songül Tuncalı

Kapak Tasarım
Selin Aydınoğlu

Websitesi Tasarım
Ecem Öztürk & feyza

Danışma Kurulu
Arzu Öztürkmen
Aslı Kayhan
Birsen Talay
Cynthia Enloe
Dilek Direnç
Elif Şafak
Esra Danacıoğlu
Fatmagül Berktay
Fatmagül Demirel
Gülay Günlük Şenesen
Hülya Gülbahar
Jale Parla
Joan Wallach Scott
Judith Butler
Karin Karakaşlı
Maggie Ronayne
Nazan Üstündağ
Nükhet Sirman
Oya Dinçer Durmuş
Rela Mazali
Sevilay Saral
Shahrzad Mojab
Sibel Irzık
Şemsa Özar
Zeynep Çağlayan Gambetti

Yayın kurulu üyemiz Derya Demirler’i ve danışma kurulu üyelerimiz Tanya Reinhart’ı ve Cynthia Cockburn’u
sevgiyle anıyoruz…


Bu websitesi Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle yapılmıştır. Kendilerine destekleri için teşekkür ederiz.