Skip to main content
Videos

Feminist Political Ecology Seminars- Melissa Leach

Feminist Political Ecology and Historical Narratives: Implications for Pathways to Sustainability and Gender Justice

Abstract of the Talk: This talk reflects on the intersections between feminist political ecology and history, and their implications for current and future transformations towards sustainability and gender justice. Drawing on and updating the article originally published in 1996 ‘Gender and Environmental History: From Representation of Women and Nature to Gender Analysis of Ecology and Politics, Melissa Leach highlights the selectivity of historical narratives and how these can be used to support political and policy positions.

Feminist Politik Ekoloji ve Tarihsel Anlatılar: Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Cinsiyet Adaleti Üzerine Çıkarımlar

Konuşma Özeti: Melissa Leach konuşmasında feminist politik ekoloji ve tarihin kesişim alanlarına ve bu kesişim alanlarının, sürdürülebilirliğe ve toplumsal cinsiyet adaletine yönelik bugün ve gelecekteki dönüşümler için ne tür çıkarımlar barındırdığına odaklanıyor. Leach, 1996 yılında yayımlanan ‘Gender and Environmental History: From Representation of Women and Nature to Gender Analysis of Ecology and Politics’ (Toplumsal Cinsiyet ve Çevre Tarihi: Kadınların ve Doğanın Temsilinden Ekoloji ve Politikanın Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Analizine) başlıklı makalesinden hareketle ve bu makaledeki argümanları güncelleyerek, tarihsel anlatıların seçiciliğinden bahsediyor ve bu anlatıların farklı siyasetleri ve politika pozisyonlarını desteklemek için nasıl kullanılabileceğini açıklıyor.

Leave a Reply