Skip to main content
Tag

yaşam

Yaşam, Ölüm ve Yeniden Doğuş: Batı Sidney ve San Francisco’da Kadın Eşcinselliği ve İslam Öğretiminin Zorlukları

Yazar: Sayı 19 | Şubat 2013 No Comments

Samar Habib bu makalede 2008 yılında Batı Sidney Üniversitesi’nde ve 2011 yılında San Francisco State Üniversitesi’nde verdiği ‘Arap ve İslam Edebiyatında Kadınlar’ adlı dersin sınıf içi ve sınıf dışı yansımalarını ve derse dair değerlendirmeleri aktarmaktadır. Makalede, İslam ve eşcinsellik konusunun yan yana geldiğinde, akademinin böylesi bir tartışmaya dair tutumu, akademik özgürlük mefhumu etrafında bir tartışma konusu olarak  ele alınmaktadır. 

Başlamadan önce, bu makaleyi yazarken karşılaştığım muazzam güçlüklerle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Kafamda bir mezarlar dizini oluşturan kurumsal ve toplumsal haksızlıkları açık seçik tüm detayları ile yeniden değerlendirmek hiç kolay olmadı. Bu makalede herhangi bir yargılama yapmaktan kaçındım. Olayları belgelendirildikleri gibi ve bazen benim hatırladığım şekilde, inançlarım doğrultusunda hiçbir kapsamlı yorum eklemeksizin anlatmayı tercih ettim. Ayrıca bu makalede, kültürel ve coğrafi olarak benzeşmeyen iki ayrı kurumda verdiğim ve deneyim sahibi olduğum Arap ve/veya Müslüman dünyasında eşcinsellik(ağırlıklı olarak kadın) başlığıyla içeriği sınırlandırmayı tercih ettim. Öncelikle bu malzemenin ilk sunulduğu yer olan Avustralya Batı Sidney Üniversitesi’neodaklanalım.

‘Arap ve İslam Edebiyatında Kadınlar’ adlı dersi 2008 yılında BatıSidney Üniversitesi’nde verdim ve 2011 yılında San Francisco State Üniversitesi’nde biraz daha eşcinsellik-yoğun bir biçimini ‘Arap ve Müslüman Topluluklarda Toplumsal Cinsiyet ve Modernite’ adı altında anlattım. Dersin ilk sunumundafazlasıyla yapay tartışmalara sebep olanmateryallerinçeşitliliğinedersin ikinci sunumu için çok daha fazla önem verdim.Şöyle ki, dersin müfradatını sansürlemek ve eşcinsellikle ilgili malzemeleri elemek yerine bu malzemeleri daha da genişleterek San Francisco’da daha bütünlüklü bir ders içeriği hazırladım.

Devamını Okuyun